„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

Zespół naszego przedszkola to eksperci, którzy wiedzą, że pierwsze lata życia dziecka, zwłaszcza od 0 do 6 r.ż. są kluczowe w jego rozwoju.

To, jakie kompetencje dzieci zdobędą w przedszkolu, będzie ich podstawą do odnoszenia sukcesów w przyszłości. W wielorakim, szybko zmieniającym się świecie, każdy człowiek, a zatem i nasz przedszkolak, w przyszłości będzie potrzebował ogromnego spektrum umiejętności i kompetencji. Co więcej, edukując dzisiejsze dzieci w przedszkolu, musimy zważać na to, że to przyszli dorośli, którzy będą musieli stale rozwijać swoje zasoby ze względu na tempo zmian jakie nieprzerwanie, wokół nas się dokonują.

DLATEGO Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI KAŻDEGO DZIECKA realizujemy różnorodne programy i projekty edukacyjne, tym samym dbając o rozwój kompetencji kluczowych dzieci, takich jak:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
  • kompetencje w zakresie wielojęzyczności
  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
  • kompetencje cyfrowe
  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
  • kompetencje obywatelskie
  • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
  • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Zależy nam również, aby rozbudzić wrażliwość estetyczną każdego dziecka, pokazać wartość książki i muzyki w życiu człowieka, nauczyć zasad savoir-vivre.

Nauczamy szacunku do natury, nawyków proekologicznych, zdrowych nawyków żywieniowych. Usprawniamy wszystkie zmysły naszych Przedszkolaków, dużą i małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę, precyzję ruchów, koncentrację.

Odkrywamy talenty i potencjał każdego dziecka!

Facebook

Dlaczego warto nam zaufać

Kładziemy nacisk na naukę języków obcych oraz sport. Aktywnie korzystamy z outdoorowych uroków Niepołomic i zaznajamiamy dzieci z miejscem ich zamieszkania. Współpracujemy z lokalnymi ośrodkami kulturalny mi. Promujemy nasze dzieciaki, uczymy je od najmłodszych lat śmiałości w występach publiczny ch, komunikacji z innymi ludźmi.