• 7.00-8.45
  Czas schodzenia się dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: zabawy w kącikach zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne. Stworzenie sytuacji służących do realizacji pomysłów dzieci. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowo- muzyczne;
 • 8.45-9.00
  Kształtowanie nawyków higieniczno – porządkowych i samoobsługowych, przygotowanie do śniadania;
 • 9.00-9.30
  Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole, czynności higieniczne po śniadaniu;
 • 9.30-10.50
  Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Realizacja Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego. Działania indywidualne i zespołowe, zabawy i zajęcia o charakterze twórczym – gry i zabawy logiczne, muzyczne, plastyczne, parateatralne, ruchowe, spotkania z ciekawymi ludźmi (zgodnie z harmonogramem);
 • 10.50-11.10
  drugie śniadanie, czynności higieniczne po drugim śniadaniu;
 • 11.10-12.15
  Spacery, zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze;
 • 12.15-12.30
  Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu;
 • 12.30-13.15
  Obiad – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole, kształtowanie umiejętności prawidłowego używania sztućców. Czynności higieniczne po obiedzie;
 • 13.15-14.50
  Odpoczynek dzieci w zależności od potrzeb: leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek i baśni czytanych przez nauczyciela. Utrwalenie treści programowych, wierszy i piosenek. Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, gry, zabawy edukacyjne i planszowe;
 • 14.50-15.15
  Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, czynności porządkowo – higeniczne;
 • 15.15-17.00
  Zabawy dowolne w sali służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym o charakterze wychowawczym lub w kącikach zainteresowań. Zabawy plastyczno – techniczne, zabawy ze śpiewem. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.
Facebook

Dlaczego warto nam zaufać

Kładziemy nacisk na naukę języków obcych oraz sport. Aktywnie korzystamy z outdoorowych uroków Niepołomic i zaznajamiamy dzieci z miejscem ich zamieszkania. Współpracujemy z lokalnymi ośrodkami kulturalny mi. Promujemy nasze dzieciaki, uczymy je od najmłodszych lat śmiałości w występach publiczny ch, komunikacji z innymi ludźmi.